Vaegnägijatele

Oleme avatud K-P 11-18

19.03.2019

Maanteemuuseumi teadusartiklite kogumik esitleb uurimusi liikumise ja transpordi ajaloost

maanteemuuuseum, teemestrid õppereisil, veoauto

Eesti Maanteemuuseumi toimetiste esimene number „Uurimusi liikumise ja transpordi ajaloost“ keskendub transpordi ja teede seostele. Uudses sarjas hakkavad teedeajaloo valdkonnaga seonduvad teadusartiklid ilmuma senise muuseumi aastaraamatu formaadi asemel.

Maanteemuuseumi tegevuse põhieesmärgiks on tegeleda Eesti teede ajaloopärandi uurimise ning sellega seotud tegevuste toetamise ja propageerimisega. „Hinnates realistlikult oma ressursse ja uurimisvaldkonna üldist kandepinda, tundus mõistlik loobuda senisest aastaraamatu iga-aastasest ilmumistsüklist ning keskenduda enam sisu kvaliteedile,“ rääkis muuseumi teadur Andres Seene. „Uus, toimetiste formaat võimaldab žanriliselt laiendada teemakäsitlusi, olgu nendeks siis üksikuurimused, artiklikogumikud, allikapublikatsioonid või ka näituse kataloogid.“

Toimetiste esimene number sisaldab kuut artiklit, mis kõik käsitlevad Eesti transpordiajalooga seonduvaid küsimusi. Hõlmatud on nii hobu- kui autoajastu teemad: 19. sajandi lõpul tekkinud jalgrattaseltsid, voorimeeste institutsiooni areng Eesti linnatranspordis ja selle võrdlus teiste Euroopa riikidega ning Eesti taksonduse tekke ja arengulugu 20. sajandi alguskümnendeil. Lisaks saab lugeda 1930. aastate riiklikust autovedude reguleerimispoliitikast, talurahvale sobivama ja teid säästvama taluvankri arendusprojektist ning nõukogudeaegse automajandi argipäevast.

Artiklikogumiku koostamise ajendiks on aastatel 2016–2019 Eesti Maanteemuuseumi olulisima arendusprojekti, uue masinahalli ja seda sisustava näitusekeskkonna „Masinate valitsemine“ valmimine. Mitmed selles kogumikus avaldatavad tekstid kajastavad uuringuid, mis olid seotud näitusekeskkonna sisu ettevalmistamisega.

Eesti Maanteemuuseumi toimetised 1 „Uurimusi liikumise ja transpordi ajaloost“ sisu:

  •  Jalgrattaseltsid Eestis 1888–1918, Tambet Muide
  • Võrdlevalt voorimeeste tegevusest Euroopas ja Eestis, Riho Paramonov
  • Eesti taksonduse kujunemislugu ja rahvusvaheline kontekst, Riho Paramonov
  • Maanteede Valitsuse katse kaitsta teid: mudel-taluvankri lugu, Annika Kupits
  • Kuidas valitseda autotransporti? Autotranspordi regulatsiooniprobleeme 1920.–1930. aastatel, Andres Seen
  • Eesti NSV autoveondus Jõgeva Autobaasi näitel (1952–1991), Jens Raevald

Kogumiku koostas ja toimetas maanteemuuseumi teadur Andres Seene.

Lisainfo:

Andres Seene
Eesti Maanteemuuseumi teadur
Andres.Seene@mnt.ee
Tel: 528 0692