Vaegnägijatele

Oleme avatud T-P 11-19

postijaama hoone, postitõld

Muuseumi lugu

Eesti Maanteemuuseum on Kagu-Eesti suurimaid kultuuritanklaid. See on koht, kus tee elab.

Eesti teede ajaloo ainese koondamise mõte on ligi poolsada aastat vana. Idee algatajaks ja kandjaks oli aastakümnete jooksul legendaarne maanteelane Aadu Lass koos oma mõttekaaslastega. Asukoha valikul langes liisk Tartu-Võru postiteel asuvale väärika ja enam kui 150-aastase ajalooga Varbuse postijaamale, mis on tänaseni kõige paremini säilinud kunagine postijaam Eestis.

Et muuseum räägib teest ja tee-ehitusest nii minevikus, olevikus kui tulevikus, koondas muuseumimeeskond eesotsas esimese juhataja Marge Rennitiga muljetavaldava tee-ehitusmasinate kogu, mille eksponeerimiseks ehitati 2003. aastal 1000 m²  suurune ekspositsioonihall.

Muuseum avati külastajatele 6. juunil 2005. aastal ja  tegutseb Maanteeameti osana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas.

Tee ajalugu!

Esimene püsinäitus "Tee ajalugu!" avati  Varbuse postijaamas 2005. aastal. Tegu oli näitusega Eestimaa teede ajaloost, mis tutvustas teede ja liikumisviiside arengut alates muinasajast kuni tänapäevani. Selle  autoriteks olid Marge Rennit, Mairo Rääsk ja Juhan Kreem. Kujunduse lõid Malle Jürgenson ja Krista Lepland disainibüroost Laika, Belka & Strelka OÜ. Näitus pälvis kohe ka aasta näituse tiitli ning muuseumite tunnustusauhinna Muuseumirott 2006.

Teeaeg

2010. aastal valmis maanteemuuseumi Teeaeg - piire nihutav näitusekeskkond vabas õhus ning ootamatu arhitektuur Lõuna-Eesti maastikus. Umbes pooleteisele hektarile paigutuv Teeaeg koosneb kahest suuremast osast: ekspositsiooni- ja puhkealast. Ekspositsioonialal paiknevad ajalooline teeruum ning teetähiste ja masinate väljapanekud. Puhkealal asuvad vigurivändarada, liikluslinn ja mänguväljak. Kaht ala ühendab Vati sild, 1884. aastast pärit Eesti vanim terasest maanteesild.

Head teed!

Aastal 2016 läbisid põhjaliku uuenduskuuri postijaama näitustesaalid – avati uus püsinäitus „Head teed!“, kelder muudeti ajutiste näituste saaliks, tõllakuuris avati hobuvankrite väljapanek. Peamaja teisel korrusel seadis end sisse omanäoline, postijaama olustikku tutvustav lastemuuseum.

Maanteemuuseumi järgmiseks uueks arendustegevuseks on 2003. aastal ehitatud masinahalli rekonstrueerimine ning sinna auto- ja liikluskasvatus keskuse rajamine. Keskus avatakse 2019. aasta suvel.