Vaegnägijatele

Oleme avatud T-P 11-19

12.10.2020

Maanteeamet kutsub osalema loovkonkursil "Vaata mind!"

Esmakordselt on Maanteeamet sidunud oma varasemad konkursid ja tulnud välja uut laadi liiklusohutuskonkursiga. Seoses sellega kutsume üles 7.–9. klassi õpilasi osalema loovkonkursil „Vaata mind!“ Teemaks on kõrvaliste tegevuste ennetamine ja/või enda nähtavaks tegemine liikluses.

Konkursi eesmärgiks on panna noori mõtlema liikluses küsimusele „Miks?“ ning olema positiivseks eeskujuks oma eakaaslastele õigete liiklushoiakute ja -käitumise kujundamisel.

Eesmärgi saavutamiseks tuleb konkursil osalejal koostada ja läbi viia enda valitud sihtgrupile aktiivõppetegevus. Konkursil osalemine toetab riiklikus õppekavas „Tervis ja ohutus“ III kooliastmele õpiväljundite saavutamist, näiteks on võimalik seda siduda loovtööga ja/või integreerida erinevate ainetega (vaata manuse lõpust näiteid, mida saab konkursil teha ning kuidas integreerida ainetunniga).

Konkursist osavõtt võib toimuda aineõpetaja(te) kaasabiga! Premeerimine individuaalsete auhindadega nii silmapaistvamaid õpilasi kui ka nende õpetajat(õpetajaid).

Esitatud tööde arv klassi/kooli kohta pole piiritletud.
Täpsem info ja tingimused siin

konkurss