Eesti Maanteemuuseum laieneb Saaremaale | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud Oleme avatud           T-P 10-18

10.12.2021

Eesti Maanteemuuseum laieneb Saaremaale

Transpordiamet koostöös maanteemuuseumiga taastas 11-kilomeetrise teelõigu Lääne-Saaremaal selliseks nagu see oli 1950- ja 1960-ndatel aastatel. Ainulaadsete valgete betoonpostidega mööda rannikut kulgev kurviline kruusatee kannab nime – päranditee.

Kruusatee Lõmala ja Kaugatoma vahel on osa Saaremaa põhja- ja läänerannikut Sõrve poolsaarega ühendavast vanast rannamaanteest. Lõmala–Kaugatoma teelõigu renoveerimine lähtus arusaamast, et aeg on sellel teel peatunud 1950.–1970. aastates. Säilinud on kruuskate, tee on kitsas ja kurviline, säilinud betoonist kilomeetripostid ja suur osa tähisposte, mis tänase liiklusohutuse standardiga enam ei ühildu.

„Kruuskattega teid jääb meil järjest vähemaks, mistõttu tekkis Transpordiameti lääne regiooni töötajatel 2019. aastal idee säilitada see pärandlõik ajaloolisel kujul tuleviku tarbeks,” avas päranditee taastamise tagamaid maanteemuuseumi teadur Andres Seene. “Madal liikluskoormuse tase siin kõvakatte rajamist ei eelda ning eristaatuse andmine ka siinse piirkonna elanike liikuvust täna oluliselt ei takista,” lisas Seene.

maanteemuuseum päranditee

Paralleelselt olid samad mõtted arenenud ka Muinsuskaitseameti spetsialistidel. 2020. aastal moodustas tänase Transpordiameti lääne regiooni teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla spetsialistide töögrupi, kuhu kaasati ka Eesti Maanteemuuseum. Teelõigu erilisus seisneb ka selles, et siin ei piirdutud ainult säilinud teepäraldiste taastamisega, vaid lisaks taasloodi ka ajastu stiilis liiklusmärgid ja suunaviidad. Töögrupi ideede ja sisendi põhjal koostas eskiisprojekti 2020. aasta lõpul OÜ Keskkonnaprojekt. Remondi ja ehitustööd teostas 2021. aasta lõpul AS Level.

Alates 2021. aastast on Lõmala ja Kaugatoma vaheline riigitee nr 21108 tähistatud ja säilitatud Eesti 20. sajandi keskpaigale iseloomuliku kruusateena. Teel kehtiv kiiruspiirang 50 km tunnis võimaldab liiklejail aja maha võtta ja tutvuda ohutult tee ning kauni loodusega. Tee ajaloo kohta leiab lisateavet teeäärsetelt infotahvlitelt.

Lääne-Saaremaa rannikule rajatud unikaalse päranditee staatuses teelõigu avamine toimub 16. detsembril.

Rohkem infot:
Andres Seene
teadur
andres.seene@transpordiamet.ee
tel. 5280692

 

maanteemuuseum päranditee