Vaegnägijatele

Oleme avatud K-P 11-18

maanteemuuseum, ajaloo laste programmid

Ajalooprogrammid

Tee on keelmata igaühele

Sihtgrupp: lasteaia vanem vanuserühm, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased

Kestus: 60–90 min

Varbuse postijaama näitusel õpime tundma Eestimaa teid ja paigutame need ajajoonele. Uurime, milliseid kaupu veeti lodjaga ning kuidas saadi reisil olles üle jõe. Vaatame filmi tee-ehituse ajaloost ning arvutame, mis vahe on verstal, miilil ja kilomeetril. Õpime mänguga „Postitõllaga ümber Eesti“ tundma Eestimaa ajaloolist postijaamade võrgustikku. Uurime hobuajastu häid ja halbu külgi ning saame teada, kuidas ja kuhu eestlane reisis.

Käsitletavad teemad:

 • Taliteed – tuli tali, sõitsid reed
 • Hansakaubandus – Küll lodi kaupu kannab
 • Ei saa üle Emajõest, ehita sild!
 • Porine teeorjus
 • Postijaam – vanaaja tankla
 • Hobuajastu
 • Rongisõit on ajavõit
 • Eestlane ratastel
 • Avaneb aken maailma

Pilt püsinäituselt.
Püsinäitus "Head teed!"

Piilume muuseumi kogudesse

Sihtgrupp: põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, täiskasvanud

Kestus: 45 min

Kas sina tead, mis on penetromeeter, mis või kes on liimeister? Kas tulme on ka päriselt olemas? Kas museaal on muuseumi saal?

Uues muuseumitunnis hakkame ise koguhoidjateks ja uurime - kuidas ja milleks muuseumis esemeid säilitatakse ja mida tähendab kogumine. Millal saab esemest museaal? Kuidas ja kus museaale hoitakse ja pakendatakse? Missugused on koguhoidja töövahendid? Kuidas saab infot muuseumite kogude kohta? Saame teada, mida kogutakse Eesti Maanteemuuseumis. Lööme käed külge ja voldime arhiivkarpide ning dokumentide-ajakirjade hoidjat.

Postipoiss

Sihtgrupp: 1.–6. klassi õpilased

Kestus: 60–80 min

Muuseumitund annab ülevaate reisimisest ning posti liikumisest Eestimaal 19. sajandi keskpaigas.

Lapsed saavad teada, miks ja kuidas reisiti hobuajastul ning võrdlevad seda tänapäevase reisimisega. Toimub postindust ja postiveo ajalugu tutvustav ringkäik püsiekspositsioonis kostümeeritud saatja seltsis. Varbuse hobupostijaama kompleksiga tutvudes saab selgemaks siinne elukorraldus, postijaama töötajad ja nende tööülesanded, ning õpitakse tundma erinevaid hobusõidukeid.

Programmi käigus avatakse lastekirjandusest tuttavate tegelaste ning eri ajastutest pärit reisijate kohvrid ja püütakse ära arvata, kes on kohvri omanikud.

Koolilapsed saavad kirjutada ja lakiga pitseerida posti panemiseks kirja sõbrale ning postijaamast teeleasumiseks saavad kõik osalejad kaasa hanesule abil täidetud teekonnapassi.

Maanteemuuseum ratastel

Maanteemuuseum pakib kohvrid ja sõidab muuseumitundidega klassiruumi kohale. Ühe tunni kestus on 45 min.

Sihtgrupp: põhikooli I ja II astme õpilased. 

Koolidel on võimalus tellida järgmiseid muuseumitunde:

 • Piilume muuseumi kogudesse
  Tund tutvustab muuseumit kui ajalooallikate hoidjat. Saadakse teada, milliseid erinevaid allikaid muuseum kogub ning säilitab. Tutvutakse muuseumi koguhoidja töö ning töövahenditega. Arutletakse, kas vana kulunud ese on prügi või aare. Koduse eeltööna võivad õpilased koolitundi kaasa võtta eseme, millel on nende jaoks säilitamisväärtus.
 • Reisisellid sajaga
  Miks ja kuidas vanal ajal reisiti? Mida reisile kaasa võtta? Kas reisimine on lõbus või tüütu? Muuseumi reisikirstust leiab põnevat infot ja esemeid reisimise kohta. Programmi läbinu tutvub inimeste igapäevaeluga minevikus ja omandab praktilisi teadmisi reisimisest.

Elamusprogramm „Head teed!“

Sihtgrupp: täiskasvanud

Kestus: 90 min

Rändame Varbuse postijaama näitusel mööda Eestimaa käänulisi teid. Uurime, milliseid kaupu veeti hansaajal lodjaga ning maitseme üllatussuupisteid. Vaatame filmi teeorjuse ajaloost. Täidame erinevaid meeskonnatöö ülesandeid, mängime postijaama teedekaardil põnevat võistlusmängu „Postitõllaga ümber Eesti“. Uurime hobuajastu häid ja halbu külgi ning ostame õiget värvi hobuse. Avardame eestlase maailmapilti koos rongide, jalgrataste ja esimeste autode tulekuga.

Elamusprogrammile on võimalik juurde tellida toitlustust Varbuse Teemajalt.