Teaduskonverents "Ratsaradadest raudruunani" | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud  R-P 10-18

Oleme avatud R-P 10.00-18.00

Gruppidele ettetellimisel E-P

02.10.2023

Teaduskonverents "Ratsaradadest raudruunani"

29. septembril toimus Eesti Maanteemuuseumi suvehooaja lõpuüritus – hobuajastu teedele ja liikuvusele pühendatud teaduskonverents „Ratsaradadest raudruunani. Hobutranspordi ajaloost ja arengutest“.

Konverentsi esimene pool keskendus vanemale teedeajaloole. Kartograaf Tõnu Raid tutvustas vanimaid Eesti alasid hõlmavaid teedekaarte. Kuigi kuni 19. sajandini koostatud kaardid ei olnud tänapäeva mõttes matemaatiliselt täpsed, võib mitmed 17. sajandi Rootsi kartograafide poolt meie aladest koostatud teedekaarte ka laiema Euroopa kontekstis pidada üsnagi unikaalseiks.

Eesti Jalgrattamuuseumi eestvedaja Valdo Praust rääkis konverentsil muistsetest talimaanteedest, tuues esile selle võrgustiku rekonstrueerimise metoodika, olulisemad hüpoteesid ja rolli ajaloolise liikumisvõrgustiku kujunemisel.

Arhitektuuripärandi uurija Sille Raidvere käsitles hobuajastu "tanklaid" – kõrtse ja hobupostijaamu. Ta avas nende hoonete arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust ning selgitas, mis sellest pärandist tänaseks meieni säilinud on.

Tartu Ülikooli doktorant Tambet Muide üldistas ühe olulise maarahva koormise – teetööde kohustuse (naturaalkohustuse) – pikka arengulugu.

Konverentsi teine pool keskendus hobusele kui veoloomale ja tema rakendamise küsimustele. Tartu Ülikooli kaasprofessor Eve Rannamäe ettekanne tugines zooarheoloogilisele leiumaterjalile ja andis ülevaate hobuste arenguloost ning sellest, kuidas on need olulised veoloomad meie kultuuri ja majanduse osaks saanud.

Tallinna Ülikooli doktorant Karl Hein rääkis loomakaitse seltside tekkest ja hobuste kaitsmise idee arengust meie inimese poolse ekspluateerimise ja vägivalla eest 19. ja 20. sajandil.

Transpordiajaloolane Riho Paramonov andis konverentsil ülevaate hobutranspordi erinevatest vormidest 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses, luues parema arusaama ja üldistuse sellest, kuidas ja millistel viisidel on inimesed läbi aja hobust oma liikumiseesmärkidel rakendanud.

Teaduskonverentsi mitmekesised uurimused ja esitlused aitasid mõista hobuajastu transpordi uurimisseisu ning tõid esile huvitavaid vaatenurki ja pakkusid uusi teadmisi.

Konverentsi „Ratsaradadest raudruunani“ ettekanded jäävad huvilistele veebis taasjälgitavaks: Teaduskonverents "Ratsaradadest raudruunani"

Osa ettekandeid ilmub kirjalikus vormis 2024. aastal muuseumi toimetiste väljaandes.

Üritus kuulus 28. septembrist kuni 1. oktoobrini peetud muinsuskaitse nädala ürituste programmi.

Konverentsi toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.

ratsarajad