Eesti Maanteemuuseumi keskkonnaprogrammidesse tulekut toetab KIK. | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud K-P 11-18

Muuseumisse tulles ole valmis klienditeenindajale näitama koroonapassi või haiguse läbipõdemist tõendavat dokumenti!
Kanname ise ja palume ka külastajatel kanda siseruumides maski! 

26.04.2021

Eesti Maanteemuuseumi keskkonnaprogrammidesse tulekut toetab KIK.

Maanteemuuseumil on valminud täiesti uued, keskkonnateadlikkust tõstvad haridusprogrammid, mis on sobilikud II ja III kooliastme õpilastele.

Programmid tuginevad praktilistel näidetel ja aruteludel, mille tulemusel oskab õpilane teha keskkonnasäästlikumaid valikuid transpordivahendite seas ja teab, kuidas hoida meid ümbritsev keskkond tervisesõbraliku ja puhtana.

Inimene, liiklus ja transport

II kooliaste
Muuseumitund annab ülevaate liikluse, liiklusvahendite ning transpordi mõjust keskkonnale ning arutleb selle üle, kuidas hoida meid ümbritsev keskkond elamiskõlblikuna. Tunni keskmes on keskkonda säästev transport ja liiklus, tervislikud liikumisviisid, teeäärne prügi, mürasaaste ning keskkonna- ja tervisesõbralik asularuum.

 

Auto ja keskkond

III kooliaste
Muuseumitunnis antakse masinahalli ja väikese masinahalli näitusel praktiliste tegevuste ja aruteludega ülevaade autotootmise ja -kütusete mõjust keskkonnale. Tunni keskmes on autode tootmine, autotööstuses vaja minevad materjalid ja nende päritolu.

Kuni 3. maini saab veel taotleda õppeprogrammide külastuseks KIKi lasteaia ja põhikooli õppekäikude toetust. Maanteemuuseumi programmid on leitavad maanteemuuseumi veebilehelt: https://www.maanteemuuseum.ee/programmid/haridusprogrammid ja ka keskkonnaharidus.ee lehelt: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid?programs-key%5B0%5D=group_title%3AEesti%20Maanteemuuseum

Programme saab tellida alates septembrist 2021.

Lisainfo:
Neidi Ulst
Giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@transpordiamet.ee

Kerle Kadak
Haridustöö kuraator
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@transpordiamet.ee