Kergliikuriga teel | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud K-P 11-18

26.-30.01 on masinahalli liikluskasvatuskeskus suletud!
Muuseumisse tulles ole valmis klienditeenindajale näitama koroonapassi või haiguse läbipõdemist tõendavat dokumenti!
Kanname ise ja palume ka külastajatel kanda siseruumides maski! 

programm

Kergliikuriga teel

Muuseumitund annab ülevaate kergliikurist ning sellega liiklemise reeglitest.

Sihtgrupp: II ja III kooliaste

Kestus: 60 minutit

Tutvume erinevate kergliikuritega, teostame neile kontrolli ja proovime nendega liigelda. Praktilise tegevuse käigus jõuame arusaamani – kiiver on vajalik. Harjutame õiget teeületust ning räägime liiklusohutusest. Õppeklassis vaatame ja analüüsime liiklusõnnetusi kergliikuriga. Lõpus teeme teadmiste testi.

Hinnad:

Liiklusprogrammi tasu on 6 € õpilastele (sisaldab sissepääsu muuseumisse).

Maanteemuuseumi haridusprogrammid lähtuvad põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Läbivat teemat „Tervis ja ohutus” toetavad liiklusohutusprogrammid, mille eesmärk on kujundada õiget liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejatega. 
Tulenevalt kooliastmest on programmide rõhuasetus ohutute käitumisviiside kujundamisele liikluskeskkonnas või levinumate riskikäitumiste ärahoidmisele.
Tulemuslik liikluskasvatus algab juba varasest lapsepõlvest. Laste ja noorte ohutuse tagamine on meie kõigi ühine eesmärk.

Lisainfo:
Kerle Kadak
Haridustöö kuraator
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@transpordiamet.ee

Neidi Ulst
Giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@transpordiamet.ee