Ühiste kavatsuste protokoll loob Postitee arendamisele tugeva vundamendi | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud K-P 11-18

Sel nädalvahetusel on veel võimalus kasutada liikluslinna!

12.02.2019

Ühiste kavatsuste protokoll loob Postitee arendamisele tugeva vundamendi

postitee, ühiste kavatsuste protokoll

Reedel, 15. veebruaril  allkirjastavad Maanteeamet, Keskkonnaamet, RMK, kohalikud omavalitsused ja MTÜ Postitee Eesti Maanteemuuseumis toimuval koostöökonverentsil "Postitee kui piiride nihutaja" ühiste kavatsuste protokolli Postitee korrashoiuks ja arendamiseks.

Koostöö sündis ligi kaks aastat tagasi Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud Postitee ühiskomisjoni töörühmas, kuhu kuuluvad kõik eelnimetatud osapooled. Üsna töö alguses püstitas  töörühm küsimuse - mis on erinevate, Postiteega seotud osapoolte ühine huvi? Arutelude tulemusena sõnastati see järgmiselt: soov ühiselt kaitsta, säilitada, arendada ja tutvustada Põlvamaal asuvat ajaloolis-kultuurilist Postiteed ja sellega kaasnevat kõrge esteetilise väärtusega kultuurmaastikku, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele.

“Postitee on üsna mitmes mõttes eriline,” rõhutas Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt. “Ning selles, et erinevad ametkonnad ja kohalik kogukond suudavad lisaks dialoogile ka ühistes eesmärkides ja sammudes kokku leppida, on kogu piirkonna arengu võti.”

Laiapõhjaline kokkulepe kaardistab nii aastate jooksul autoajakirjanike poolt Eesti kauneimaks asfaltteeks nimetatud Postiteele koostatud arengu- ja alusdokumendid kui ka osapoolte huvid ja vastutusvaldkonnad Postitee hooldamiseks ja arendamiseks. Nii on Maanteeameti vastutusvaldkonnas kõik teemaa piiridesse jäävad tegevused ning omavalitsuste valdkonnas teeäärse haljastuse, puhkekohtade, eriilmeliste bussiootekodade jm rajatiste arendusega seonduv. Keskkonnaameti roll on eelkõige jälgida, et seoses Liiva-Varbuse teelõigu väljaarvamisega riikliku kaitse alt ei katkeks kaitse järjepidevus, RMK on Postiteed ümbritseva riigile kuuluva maa ja metsa haldaja ning majandaja, Eesti Maanteemuuseum jälgib võimalikult autentsete teemärgistuste ja sildade-teetruupide säilitamist ning MTÜ Postitee on vabaühendusena  partneriks Maanteeametile, Keskkonnaametile, RMK-le ja KOV-idele, kaasates Postiteega seotud kogukonda ja võimalikke huvigruppe.

Koostöökonverentsil “Postitee kui piiride nihutaja” esitlevad oma seisukohti erinevatest vaatenurkadest ja kutsuvad kuulajaid kaasa mõtlema kõik ühiskomisjoni töörühma esindajad.  Loe lähemalt: Postitee koostöökonverentsi päevakava

Päeva teises pooles toimub  Eesti Maanteemuuseumi juulis avatava autoajastu näituse ja liiklushariduskeskuse eeltutvustus. Juttu tuleb muuseumi uusarenduse sünnist ja kasust piirkonnale, avatakse näituse kahetähendusliku pealkirja „Masinate valitsemine“ mõte, tutvustatakse uusi konverentsiteenuse võimalusi ning esitletakse kunstikonkursi tulemusi.

Oluline info: Kogu päev toimub veel ehitusjärgus olevas masinahallis. Sissepääs on Tartu poolsest uksest, parkimine vabade kohtade olemasolul masinahalli ees, jälgige ka ajutisi parkimismärke.

Lisainfo:
Kadri Valner
Eesti Maanteemuuseumi juhataja
Tel: 528 8104
E-post: kadri.valner@mnt.ee