Auto ja keskkond | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud Oleme avatud           T-P 10-18

auto ja keskkond

Auto ja keskkond

Muuseumitunnis antakse praktiliste tegevuste ja aruteludega ülevaade autotootmise ja -kütuste mõjust keskkonnale.

Sihtgrupp: 7.–9. klass.
Grupi suurus: 10–25 inimest.
Kestus: 90 min.

Programmi keskmes on autode tootmine, autotööstuses vaja minevad materjalid ja nende päritolu.

Eesmärk: Õpilane teab, millistest materjalidest koosneb auto, oskab hinnata, milliseid erinevaid maavarasid kasutab autotööstus ning milline on autotööstuse keskkonnamõju. 

Õpilane teab erinevaid autokütused, mis toorainest neid valmistatakse ning kuidas need mõjutavad keskkonda. Õpilane tunneb mõisteid nafta, fossiilkütus ja taastuv kütus/energia.

Õpilane oskab teha keskkonnasäästlikumaid valikuid transpordivahendite seas.

Seos õppekavaga: loodusõpetus, geograafia, keemia. Inimese sõltuvus loodusest ja Maa ressurssidest. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. CO2 ja keskkonnahoid. Õpilase pere tarbimine ja selle mõju keskkonnale.

Hind: 9 € õpilane. Hind sisaldab muuseumipiletit.

Programmi broneerimine
Neidi Ulst
Giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@transpordiamet.ee

Kerle Kadak 
Haridustöö kuraator
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@transpordiamet.ee