Muuseumi arendus | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud Oleme avatud           T-P 10-18

masinahalli vaade

Muuseumi arendus

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeem (PKT), mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, eraldas täies mahus rahastuse Eesti Maanteemuuseumi  liikluskasvatuse keskuse ja autoajastu näituse avamiseks 2019. aasta kevad-suveks.

Projekti tulemusel luuakse Eesti Maanteemuuseumi rekonstrueeritavasse masinahalli 1500-ruutmeetrine keskus, kus külastaja saab tervikliku ülevaate autoajastu mõjudest Eesti teede- ja liikluse ajaloole. Olemasolev masinahall ehitatakse kolmandiku võrra suuremaks ning sellesse tuleb autoajastu näitus koos mehaanika kuldreeglite tutvustamise, liikluskasvatuskeskuse ja liikluskeskkonna väljapanekuga. Kogu projekti – nii halli enda ehitus kui ekspositsiooni maksumus on kokku ligi 2 miljonit eurot, projektitoetus sellest ca 1,66 miljonit eurot.

Uues keskuses luuakse innovaatilised ja paremad võimalused erinevate liiklusharidusprogrammide pakkumiseks nii lastele kui täiskasvanutele. Uuenduslik on seegi, et atraktiivses ekspositsioonis on võimalik näitusepindu liigutada vastavalt vajadusele, kohandudes ümber konverentsi- või kultuurisündmuste saaliks. Muuseum eeldab, et uuest turismiatraktsioonist saab kasu kogu piirkond. Arenduse tulemusena tõuseb muuseumi külastatavus, paranevad külastajate olmetingimused, pikeneb külastusperiood ning luuakse juurde uusi töökohti.