Accessibility

OPEN Tue-Sun 11-19

23.09.2020

Maanteemuuseumi kogudesse lisandus 411 teepassi ja passi lisa

Tee kõige tähtsam dokument - teepass. Suurem kogus teede passe lisandus maanteemuuseumi arhiivkogusse. Arvuliselt kokku 411 teepassi ja passi lisa.

teepass

Passid pärinevad vahemikust 1947 kuni 1990.-te algusaastad.

Omal ajal on need olnud salajased dokumendid. Kajastavad maanteid üle kogu Eesti, liigitatud vabariikliku tähtsusega maanteedeks ja liidulise tähtsusega maanteedeks. Passi lisad sisaldavad maanteel asuvate sildade, truupide ja bussipaviljonide ning maantee ääres asuvate tsiviilehitiste andmeid.

Vastu võetud varahoidja Kaja Kerneri poolt, aastatel 2018, 2019 ja 2020.