Vaegnägijatele

Oleme avatud K-P 11-18

Perioodil 26. oktoober - 8. november on maanteemuuseum remonttööde tõttu suletud! Nädalavahetustel (31.10-1.11 ja 7.-8.11) avame külastajatele peamaja ja lastemuuseumi tasuta!

PEATA KANANA LIIKLUSKEERISES – liiklusohutuse teavitustöö sünd

Ühiskondlikes kriisides on alati olnud oluline roll inimeste süsteemsel teavitamisel nende elu ja tervisega seotud riskidest ja ohtudest. 20. sajandi alguse kiire autostumine Ameerika ja Lääne-Euroopa suurlinnades tõi kaasa inimohvrite plahvatusliku kasvu liikluses. Eestis toimusid need arengud märksa aeglasemalt, kuid kaugeltki mitte ohvriteta. Aja jooksul on inimeste taju ja meeled harjunud uue kiirusliku maailmaga. Oluline roll neis arenguis on olnud teavitus- ja selgitustööl, mida Maanteeametis ja selle eelkäijates ning Politseis on naised ja mehed teinud nüüd juba peaaegu sajandi vältel. Sellele põlvkondade-ülese töö algusaegadesse teeb tagasivaate Eesti Maanteemuuseumi diginäitus.