Eesti Maanteemuuseumi uue juhina alustab Rita Valge | Maanteemuuseum
Accessibility

OPEN OPEN           Tue-Sun 10-18

30.10.2023

Eesti Maanteemuuseumi uue juhina alustab Rita Valge

Eesti Maanteemuuseumi uue juhina alustab 4. detsembril Rita Valge, kelle eesmärk on jätkuvalt hoida muuseumit ühe atraktiivseima külastuskohana Lõuna-Eestis.

„Mul on hea meel, et maanteemuuseumit hakkab juhtima hea valdkondliku kogemuse ja konkreetsete eesmärkidega uus juht,“ lausus Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. „Maanteemuuseum on jätkuvalt Lõuna-Eesti üks olulisemaid maamärke ning tugev teedeajaloo hoidja ning selle taseme säilitamine on kindlasti meie prioriteet.“ 

Rita Valge märkis, et koos nii professionaalse meeskonnaga on muuseumi arendamine puhas rõõm. 

„Maanteemuuseum on teinud tänuväärset tööd liiklushoiakute ja -käitumise kujundajana ning see roll on kandev ka tulevikus,“ lisas Valge. „Muuseumi on koondunud teede- ja transpordiajaloo uurimise kompetents, mida hoida ja edasi arendada. Vähem oluline ei ole muuseumi kui hariva külastuskeskuse roll, kus nutikate lahendustega ollakse silma paistnud kogu Eesti muuseumiväljal. See potentsiaal pole kuhugi kadunud ja minu roll on aidata uutel ideedel tuul tiibadesse saada.“ 

Rita Valge on kuni uude ametisse asumiseni tööl SA Saaremaa Muuseum juhatuse liikmena, eelnevalt on ta töötanud Muinsuskaitseametis, Viljandi linnavalitsuses ja Rahvusarhiivis. Valge on Tartu Ülikoolis omandanud nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi kunstiajaloos.