Accessibility

OPEN Tue-Sun 11-19

05.06.2019

Maanteemuuseum ootab ettekandeid ja esinejaid rahvusvahelisele konverentsile

masinahalli vaade uus näitusehall

Inimene ja Masin: tehnikapärand – inimesed ja ideed masina varjus

Põlvamaal Varbusel 12. septembril 2019

2019. aasta suvel avab Eesti Maanteemuuseum uue masinahalli, mis sisaldab endas nii näitusekeskkondi, harivat ja õpetlikku meelelahutust kui ka arutelufoorumit konverentsikeskuse näol. Uus hoone pakub peavarju hulgale vanatehnikale – säilitades ja väärtustades autoajastu ja teedeajaloo pärandit kõige laiemas tähenduses.

Tähistamaks uute näituste valmimist, kutsub Eesti Maanteemuuseum oma partnermuuseume nii Eestis kui ka Balti- ja Põhjamaades arutlema teemadel, mis puudutavad masina- ja tehnikapärandi ajalugu, selle kogumist, hoidmist, säilitamist, eksponeerimist; vahendamaks oma probleeme, poliitikaid ja praktikaid sel alal. Selleks korraldab Eesti Maanteemuuseum 2019. aasta 12. septembril Põlvamaal Varbusel rahvusvahelise konverentsi, et vahendada nii Eesti kui lähiregiooni teedeajaloo- ja tehnikamuuseumide kogemusi ja praktikaid.

Ootame ettekandeid järgmistel teemadel:

•             Tehnikamuuseumid Eesti muuseumimaastikul

•             Masinate kogumise ja säilitamise poliitikad muuseumis

•             Kaasaegse tehnikamuuseumi eksponeerimisvõimalused ja praktikad

•             Masinate taastamisprotsessi edulugu (mõne masina näitel)

•             Inimene ja masin: insenertehnilised edulood muuseumi ekspositsioonis

Ootame 10. juuliks 2019 ettekannete eelkokkuvõtteid (pikkusega kuni 4000 tähemärki) inglise või eesti keeles aadressil andres.seene@mnt.ee

Ettekannete pikkus on 20 minutit. Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel.