Piilume muuseumi kogudesse | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud Oleme avatud           T-P 10-18

Piilume muuseumi kogudesse

Kas sina tead, mis on penetromeeter, mis või kes on liimeister? Kas tulme on ka päriselt olemas? Kas museaal on muuseumi saal?

Sihtgrupp: põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, täiskasvanud.

Grupi suurus: 10-20 inimest.

Kestus: 45 min.

Muuseumitunnis hakkame ise koguhoidjateks ja uurime - kuidas ja milleks muuseumis esemeid säilitatakse ja mida tähendab kogumine. Millal saab esemest museaal? Kuidas ja kus museaale hoitakse ja pakendatakse? Missugused on koguhoidja töövahendid? Kuidas saab infot muuseumite kogude kohta? Saame teada, mida kogutakse Eesti Maanteemuuseumis. Lööme käed külge ja voldime arhiivkarpide ning dokumentide-ajakirjade hoidjat.

Hind: 9 € õpilane, 13 € täiskasvanu. Hind sisaldab muuseumipiletit.

 

Programmi broneerimine 
Neidi Ulst
Giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@transpordiamet.ee

Kerle Kadak
Haridustöö kuraator
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@transpordiamet.ee