Kogud | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud Oleme avatud           T-P 10-18

kogud, vanad rattad, hoidla

Kogud

Kõik Eesti Maanteemuuseumi kogud on sisestatud andmebaasi MuIS ning nendega saab tutvuda aadressil https://www.muis.ee/. Suurel osal maanteemuuseumi museaalidel on andmebaasis ka digikujutis. Maanteemuuseumi kogudes olevate museaalide kasutamisel on kohustuslik viidata Eesti Maanteemuuseumile. Tasuliste lisateenuste hinnad on hinnakirjas.

Esemekogu

Kõik kolmemõõtmelised esemed kuuluvad ühtsesse esemekogusse ja on tähistatud ühtse numeratsiooniga.

Teedeehitus- ja hooldusmasinad

Kogu keskmes on Eestis ehitatud ja/või massiliselt kasutatud masinad. Muuseumikogu uhkuseks on Eestis toodetud Bitvargeni ja Caterpillari teehöövlid ning Nõukogude Liidu esimese liikurhöövli konstrueerinud Arnold Volbergi loomingu massilisim esindaja V-10.

Kogude tuumik pärineb maakondlikest teedevalitsustest tasuta saadud masinatest, mis on kas konserveeritud või restaureeritud. Enamus suuri teedemasinaid on eksponeeritud masinahallis või väliekspositsioonis Teeaeg.

Sõiduvahendid

Kogudes olevad sõidukid esindavad hobu- ja autoajastu tüüpilisi liiklusvahendeid, sh Eestis ehitatud hobu- ja mootorsõidukeid, mida teedeehitajad-hooldajad on kasutanud töötegemiseks, aga ka reisiliikluseks nii maanteedel kui tali-, soo- ja jääteedel.

Juhime tähelepanu Tartu voorimehesaanile, esimesele masstootmises olnud esiveolisele kandevkerega sõiduautole Citroën ja Gustav Ernesaksale kuulunud Pobedale.

Sõidukitest on paljud eksponeeritud siseruumides, kuid suur osa hobusõidukitest asub hoidlates.

Muud kolmemõõtmelised esemed

Teedeehitus- ja -hooldusmasinate abiseadmed ja tööprotsessiga seotud esemed (tuled, signaalid, numbrid, kontrollaparatuur, mõõte- ja tööriistad), liiklusvahendite lisaseadmed, vormiriietus, liikluse reguleerimise vahendid (liiklusmärgid, suunaviidad), teedemajandite kontoritarbed, märgid, vimplid, lipud jpm.

Arhiivkogu

Arhiivkogusse kuuluvad peamiselt Maanteeameti ja teedevalitsuste poolt üle antud materjalid: dokumendid, käsikirjad, kaardid, plaanid joonised ning arhiivraamatukogu koos pisitrükistega. Samuti on arhiivkogusse annetanud materjale mitmed endised maanteelased ja teised eraisikud.

Dokumendid, käsikirjad

Kogu sisaldab maakondade teedeosakondade, teedevalitsuste jm kirjavahetust, personalidokumente, inventarinimestikke, teede, sildade, truupide jt objektide (ehitus-) toimikuid, projekte, töökäske, tööpäevikuid, teeala töötajate isiklikku kirjavahetust ja säilinud dokumente (töötõendid, juhiload jms), mälestusi, väljavõtteid artiklitest.

Kaardid, joonised, plaanid

Kogu sisaldab teedekaarte erinevatest ajastutest, teeobjektide ehitusjooniseid ja asendiplaane.

Raamatud ja ajakirjad

Kogu sisaldab teedeajaloo ja teedeehituse alaseid raamatuid, teatmikke, õpikuid, tehnilisi normdokumente, aga ka teedeala institutsioonide ja väljapaistvate teemeeste isiklikke raamatukogusid tervikuna ning erialaseid perioodilisi väljaandeid.  

Pisitrükised

Kogu sisaldab reklaamtrükiseid, prospekte, kleebiseid, kalendreid, eksliibriseid, ürituste puhul jagatud materjale ning mappe jpm.

Fotokogu

Muuseumi fotokogu on väga rikkalik. Sellesse kuuluvad negatiivid, diapositiivid jt mittepaberkandjal fotomaterjalid ning paberfotod ja digitaalsete andmete kandjad (CD-d). Kogus sisalduvatel materjalidel kujutatakse teede, sildade ning truupide ehitus- ja hooldusalaseid töid, teedeorganisatsioonide elu ning hooneid, aga ka teedeala töötajate puhkust ja eraelu. Samuti on süstematiseeritud fotokogu alla filmilindid ning erinevatel kandjatel videosalvestised. Vastuvõetud fotod on skaneeritud ja sisestatud andmebaasi MuIS.

Negatiivid, diapositiivid jt mittepaberkandjal fotomaterjalid

Rangelt võttes on ainult need originaalid, kuid neid on säilinud vähe ja enamikul negatiividel puuduvad allkirjad ning fotografeeritut pole võimalik määrata. Fotokogus on  mitmes formaadis klaasnegatiive, 6x9 ja 6x6 cm negatiive, 35 mm rullnegatiive, mitmes mõõdus diapositiive.

Paberfotod

Paberfotod on fotokoopiad negatiividest. Kuna enamasti pole negatiivid säilinud, siis tuleb väga erinevas formaadis ja kvaliteedis paberfotosid lugeda originaalideks.

Filmid ja videosalvestised

Siia kuuluvad mitmesuguse laiusega filmilindid ja videosalvestised, mis on tellitud teedeehitustööde teostamise puhul või teedeehitus- ja hooldusfirmade poolt nende tegevuse kajastamiseks. Samuti on kogus palju Maanteeameti poolt tellitud liiklusohutuskampaaniate videomaterjale ning vähesel määral maanteelaste enda valmistatud amatöörfilme maanteelaste tegevusest.

Lisaks põhikogule on muuseumil ka abikogu ehk kasutuskogu. Abikogus säilitatakse materjale, mis ei vasta põhikogusse vastuvõtmise kriteeriumitele, kuid mis vastavad muuseumi kogumissuundadele ning mida saab kasutada muuseumikülastajatele elava ajaloo kogemuse andmiseks muuseumi haridusliku funktsiooni täitmisel.