Piilume muuseumi kogudesse | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud K-P 11-18

Palun esita muuseumisse tulles enne pileti ostmist koroonapass või koroonaviiruse läbipõdemise tõend. Aitäh!

 

Piilume muuseumi kogudesse

Kas sina tead, mis on penetromeeter, mis või kes on liimeister? Kas tulme on ka päriselt olemas? Kas museaal on muuseumi saal?

Sihtgrupp: põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, täiskasvanud

Kestus: 45 min

Uues muuseumitunnis hakkame ise koguhoidjateks ja uurime - kuidas ja milleks muuseumis esemeid säilitatakse ja mida tähendab kogumine. Millal saab esemest museaal? Kuidas ja kus museaale hoitakse ja pakendatakse? Missugused on koguhoidja töövahendid? Kuidas saab infot muuseumite kogude kohta? Saame teada, mida kogutakse Eesti Maanteemuuseumis. Lööme käed külge ja voldime arhiivkarpide ning dokumentide-ajakirjade hoidjat.

Maanteemuuseumi haridusprogrammid lähtuvad põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Ajalooprogrammide aluseks on ajaloo ainekava ning need aidavad kaasa ainekava õppeeesmärkide saavutamisele. Programmid toetavad peamiselt läbivat teemat „Kultuuriline identiteet”.

Hinnad:

Muuseumi haridusprogrammide hind eelkooliealistele on 4 € ja õpilasele 6 €. Haridusprogrammi hind sisaldab ka muuseumipiletit. Lastegruppi saatev õpetaja pääseb programmi tasuta.

Lisainfo:
Neidi Ulst
Giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@transpordiamet.ee

Kerle Kadak
Haridustöö kuraator
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@transpordiamet.ee