Sada aastat bussivedusid | Maanteemuuseum
Accessibility

OPEN OPEN           Tue-Sun 10-18

Sada aastat bussivedusid

Esimene maabussiliinide asutamise ja veoäri buum sai Eestis hoo sisse 1920. aastate algul. 1923. aastal oli tegevuses juba üle 90 bussiliini. Kuigi sõit polnud odav, näitasid reisijate numbrid 1930. aastate lõpul kiiret kasvutrendi. 1940. aastal riigistas sovetivõim kõik bussiettevõtted ja neist moodustati automajandid. Sõjaeelsele tasemele jõudis toimiv liinivõrk taas 1950. aastateks. 1960. aastatel hakkas reisijateveo maht bussidel Eestis ületama raudteevedusid. Eraettevõtlusele tugineva reisijateveo juurde naasti taas Eesti taasiseseisvumise järel. 21. sajandi alguseks oli maakondlikel bussiliinidel sõitjate arv langustrendis. 2018. aastast on sõit maakondlikel bussiliinidel tasuta. Milliseks täpselt kujuneb ühistranspordi tulevik, seda teab vaid mõni geniaalne visionäär. Sellepärast piirdume siinkohal nopetega minevikuvaramust. Fotol Jaan Vahtriku Riisipere–Märjamaa liinibuss, jalgrattur ja hobuveok Märjamaa postkontori ees 1920. aastate keskpaigas.

Foto: Eesti Maanteemuuseum