Auto ja keskkond | Maanteemuuseum
Accessibility

OPEN Wed-Sun 11-18

Muuseumisse tulles ole valmis klienditeenindajale näitama koroonapassi või haiguse läbipõdemist tõendavat dokumenti!
Kanname ise ja palume ka külastajatel kanda siseruumides maski! 

auto ja keskkond

Auto ja keskkond

Muuseumitunnis antakse Masinahalli ja Väikese masinahalli näitusel praktiliste tegevuste ja aruteludega ülevaade autotootmise ja -kütusete mõjust keskkonnale. Tunni keskmes on autode tootmine, autotööstuses vaja minevad materjalid ja nende päritolu. Nafta, autokütused, keskkonnasaaste.

Sihtgrupp: 6.–9. klass

Kestus: 90 min

Muuseumitundi võimalik tellida alates septembrist 2021.

Eesmärk: Õpilane teab, millistest materjalidest koosneb auto ja oskab hinnata, kui palju maavarasid kulub autotööstuses ning milline on autotööstuse keskkonnamõju.

Õpilane teab, millised on erinevad autokütused ja millest neid valmistatakse ning oskab võrrelda nende keskkonnamõju. Õpilane tunneb mõisteid nafta, fossiilkütus ja taastuv kütus/energia.

Õpilane oskab teha keskkonnasäästlikumaid valikuid transpordivahendite seas.

Seos õppekavaga: loodusõpetus, geograafia, keemia. Inimese sõltuvus loodusest ja Maa ressurssidest. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. CO2 ja keskkonnahoid. Õpilase pere tarbimine ja selle mõju keskkonnale.

Masinahall on maanteemuuseumi kõige uuem näitusekeskkond. 1500 m2 paiknev elamuslik ekspositsioon „Masinate valitsemine“ pakub reisi läbi autode valitsusala, teetöömasinate paraadi ja liikluskasvatuskeskuse simulaatorite. Uus keskus pakub hulganisti kaasaegseid võimalusi erinevate haridusprogrammide läbiviimiseks nii lastele kui täiskasvanutele.

Muuseumitunni tegevused varieeruvad vastavalt vanusele ja täpsustuvad broneeringu tegemisel.

Hinnad:

Programmi tasu on 6 € õpilastele (sisaldab sissepääsu muuseumisse). Soovi korral on võimalik juurde tellida giidituur, hind grupile 20 €.

Lisainfo: 
Neidi Ulst
Giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@transpordiamet.ee

Kerle Kadak 
Haridustöö kuraator
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@transpordiamet.ee