Nord-Balt 2023 seminar toimus Saaremaal | Maanteemuuseum
Accessibility

ОТКРЫТО ОТКРЫТО           Вт-Bc 10-18

15.09.2023

Nord-Balt 2023 seminar toimus Saaremaal

12.-14.septembrini said Eestis kokku traditsioonilisel Nord-Balt seminaril Põhja- ja Baltimaade maanteemuuseumide esindajad, et jagada kogemusi maanteede ja sildade ajaloolise pärandi säilitamisel ning rääkida pandeemia mõjust. Võõrustasime osalejaid Lätist, Norrast, Soomest ja Taanist.
Seminari raames külastati mitmeid ajaloolisi sildu – Vanamõisa kivisilda, omaaegset Euroopa pikimat Kasari betoonsilda ja restaureerimise lõpusirgel olevat Kuressaare Suursilda.
Teepärandi tutvustamise marsruut viis esmalt Muhu saarel osaliselt säilinud postitee lõigule ja haruldase tänini säilinud verstaposti juurde. Samuti külastati Saaremaal asuvat Lõmala-Kaugatoma päranditeed, mille valmimisele on kaasa aidanud ka Eesti Maanteemuuseum.
Nord-Balt 2023 seminar kulmineerus ettekannetega Kuressaare linnusmuuseumis, kus muuseumite esindajad jagasid kogemusi ja mõtteid selle kohta, kuidas Covid-19 pandeemia on mõjutanud nende muuseumide tööd ja planeerida järgmisi koostööprojekte.

 

NordBalti ajaloost:

Balti- ja Põhjamaade Maanteeametite juhtkondade eestvõttel alustati 2002. aastal Balti mere regiooni maanteemuuseumite koostöövõrgustiku loomist. 22.-24. oktoobril 2002 toimus Soome teede- ja liiklusmuuseumi Mobilia korraldusel Tampere lähedal Kangasalal esimene Põhja- ja Baltimaade maanteemuuseumite seminar. Seminaril osalesid seitsme riigi maanteemuuseumite juhid – Baltimaadest olid esindatud Leedu, Läti ja Eesti ning Põhjamaadest Soome, Rootsi, Norra ja Islandi muuseumid.

Kui Põhjamaade maanteemuuseumite koostööl on aastakümnetega mõõdetav ajalugu, siis Balti- ja Põhjamaade maanteemuuseumite esimesest ühisseminarist sai sisuliselt tutvumisseminar. Erinevate muuseumide organisatsioon ja tegevuspõhimõtted on sedavõrd erinevad, mistõttu leiti, et vastastikusel koostööl on igati osapooli rikastav mõju.

Balti mere regiooni maanteemuuseumite ühisosaks on kõigi muuseumite seotus oma riigi maanteid haldava valitsusasutusega. Enamikel juhtudel on tegemist otsese alluvussuhtega, kuid erinevalt teistest osaleb Soome Maanteeamet (Finnra) sealses Mobilia muuseumi sihtasutuses ühena 24 asutajaliikmest. 
Ligi pooled kõnealustest muuseumitest on rajatud maanteelaste-spetsialistide poolt (Läti, Leedu ja Islandi muuseumid); ülejäänute rajamise ja tegevuse eesotsas on ajaloolased-museoloogid (Norra, Soome, Rootsi, Eesti). Kõigi muuseumide töösse on kaasatud ka maanteespetsialistid.