Inimene, liiklus, keskkond | Maanteemuuseum
Vaegnägijatele

Oleme avatud Oleme avatud           T-P 10-18

keskkonnaprogramm

Inimene, liiklus, keskkond

Muuseumitund annab ülevaate liikluse, liiklusvahendite ning transpordi mõjust keskkonnale ning arutleb selle üle, kuidas hoida meid ümbritsev keskkond puhta ja elamiskõlblikuna. Tunni keskmes on keskkonda säästev transport ja liiklus, tervislikud liikumisviisid, teeäärne prügi, mürasaaste ning keskkonna- ja tervisesõbralik asularuum.

Sihtgrupid: 4.–6. klass ja 1.-3, klass
Grupi suurus: 10–25 inimest.
Kestus: 90–120 min.

Eesmärk: Õpilane oskab hinnata transpordi, erinevate liikumisviiside ja liiklusvahendite keskkonnamõju ning väärtustab jalgsi või jalgrattaga liikumist kui tervislikku ja keskkonnasäästlikku liikumisviisi. Ta teab milline on tervisesõbralik asulakeskkond ja milliste vahenditega on seda võimalik saavutada. Õpilane oskab hinnata prügi mõju keskkonnale ja teab, kuidas peab käituma prügiga kas jalgsi või sõiduvahendiga maanteel või linnatänaval olles.

Seos õppekavaga: loodusõpetus, inimeseõpetus. Inimese sõltuvus loodusest, tervislikud eluviisid, transpordi mõju keskkonnale, keskkonnatingimused asulas, asula elustik ja inimese tervis, Eesti kaart, keskkonnahoid, mürasaaste, olmeprügi. Pere liikumisviisid ja liikluskäitumine ning selle mõju keskkonnale.

Programmi info on leitav ka keskkonnahariduse kodulehelt https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/inimene-liiklus-keskkond

Hind: 9 € õpilane. Hind sisaldab muuseumipiletit.

Programmi broneerimine
Neidi Ulst
Giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@transpordiamet.ee

Kerle Kadak 
Haridustöö kuraator
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@transpordiamet.ee