Maanteemuuseumi blogi

17.09.2020

Killustikuveskid

killustikuveskid

Kuni 1960. aastateni töödeldi suur osa mustkatte pealispinnast suureteralise liiva või kruusaga.

Peene graniitkillustiku tootmise probleem lahendati teedemajandites siis kui tootmisse juurutati 2-astmelised kivipurustusagregaadid (fotol). Selle agregaadi katseeksemplari konstrueerisid 1960. aastal Maanteede Valitsuse tuntud mehaanikud-ratsionaliseerijad August Rebas ja Lembit Kulgver Nõukogude masinatööstuses valmistatud seadmete baasil. Seade töötas elektrienergia toitel ja kaalus 14,5 tonni. Purustatud kivid liikusid toitjast lõugpurustisse. Purustist liikus materjal transportööri ja rootorelevaatoriga vibrosõelale. Looduslikud fraktsioonid ladustati, aga suuremad kivid läbisid teise purustusringi valtspurustis, mille järel nad suunati uuesti vibrosõelale. Agregaadi keskmiseks tootluseks hinnati 15 m3 killustikku tunnis. 1960. aastate algul juurutati peenkillustiku valmistamine asfaltbetoonitehastes ja seda kasutati asfaldipinna viimistlemisel.
(Eesti Maanteemuuseum, 107:286)

Maanteemuuseum Instagramis