MADE IN ESTONIA – FROMHOLD KANGRO OMNIBUSS | Maanteemuuseum
maanteemuuseum.ee
Accessibility

ОТКРЫТО ОТКРЫТО           Вт-Bc 10-18

Maanteemuuseum blog

29.03.2021

MADE IN ESTONIA – FROMHOLD KANGRO OMNIBUSS

omnibuss

Fromhold Kangro (1881–1932) oli tuntud Tartu ehitusinsener ja ettevõtja. Tema firma poolt on projekteeritud ja ehitatud Tartus, eriti Karlova linnaosas, mitmed majad. Lisaks sellele oli ta nii Tallinna kui Tartu bussiliinide käivitamisel 1922. aastal esimeseks liinipidajaks ehk meie nö bussipioneeriks. Ka terve rida asulateväliseid bussiliine üle Eesti olid algul tema käes. Aastatel 1923–1924 oli Kangro ja Ko käes üle tosina maaliini Tallinna lähistel, Tartu-, Võru-, Valgamaal ja ka Saaremaal. Alates 1926. aastast lõpetas Kangro tegevuse bussiäris, jätkates tegevust ehitusprojektidega ja teostades tööde ehitusjärelevalvet.

bussiliinKangro ja Ko bussiliini sõiduplaan Võru ja Tartu vahel 1924. aastal. RA, ERA.1354.1.542, l. 57

Aastad 1922–1923 olid nii Tallinnas ja Tartus kui ka linnadevahelise järjepidevama bussiliikluse alguse ja ka esmase buumi ajaks. Inimeste liikumisvajadus oli ilmselge ja paljud ettevõtlikud mehed alustasid veoäris tegevust. Tollal oli põhiliseks autobussi baasmasinaks maailmas enimlevinud Ford T või selle tugevdatud šassiiga kuni 1-tonnise kandevõimega versioon Ford TT. Bussikered ehitati kohapeal vastavalt eesmärgile ja võimalustele. Tavaliselt ehitati kered puitraamile ning kaeti vineeri ja plekiga. Algaastail esines muidugi ka lihtsamalt improviseeritud puldankattega sõidukeid, mis näiteks tartlastelt teenisid “kaltsumari” hüüdnime. Bussikerede ehitamisega tegelesid mitmed töökojad ja ehitustraditsioonid kandusid ka sõjajärgsesse aega (näit Tartu Autode Remondi Katsetehase toodang). Hiljem hakati peamiselt ohutuse kaalutlustel nõudma bussiprojektide eelnevat kinnitamist Teedeministeeriumi Maanteede Valitsuses.

Hoone ja bussikere ehituse vahel võib leida mitmeid sarnasusi. Nii on ka ehitusinsener Kangro võtnud 1923. aastal patendi oma projekteeritud bussikerele, mille kokkuvõttev kirjeldus on toodud allpool:

omnibussHans Kosessonile kuulunud autobuss, mis sõitis 1920. aastatel Viljandi ja Valga vahel. Foto: Eesti Maanteemuuseum

 

AUTOOMNIBUSSI KERE

Väljatöötatud Fr. Kangro & Ko poolt.

Autoomnibussi kere on konstrueeritud oma suuruse, kaalu ja vastupidavuse poolest niisugune, et see meie halbade teede ja tänava prügituse oludele vastav.

Seni valmistatud (väljamaa) autoomnibussid, mis ehitatud ainult häädele teedele vastavalt, on massiivne, raske ehituse ja suure mahutusega, seega meie teedele mitte kõlbulikud.

Et kätte saada äärmist kergust, ilma et omnibussi kere ehitus selle läbi nõrgaks jääks, on rasked raudosad viimase võimaluseni kõrvaldatud; selles mõttes on läbi viidud järgmised uudsused:

Seni valmistatud (väljamaal) omnibussid on raskete platvormidega varustatud (linnas sõidu bussid), ehk koguni ilma selleta, mille tõttu need linnadevahelise sõidu jaoks mitte sugugi otstarbekohased ei ole.

Seni valmistatud (väljamaal) autoomnibusside kere alusraam on rauast; seinte kinnitamine raamile on, ratta kohtade väljalõigete tõttu, keeruliste ja raskete raudühendustega läbi viidud; kõige selle tõttu on kere raskus kõrgeks tõstetud.

Seni valmistatud omnibussidel on aknad kas seina sisse allalastavad, ehk ventilatsioni tarvis katuse pääle ehitatud. Esimisel korral sünnib akna avamisel tuule tõmbus, mis sõitjaid kõigiti tülitab. Aknate ehitamine katuse sisse nõuab erilist katuse konstruktsioni ja raudadega kinnitamist, mis üleliigset raskust sünnitab. Autojuhi ruumi küljeaknad puuduvad kas üldse, ehk need on liiga kõrgel ning takistavad väljavaadet külgedele.

Seni valmistatud omnibussidel on uksed lahti käivad kas hingede peal, ehk ainult ühele poole seina sisse lükatavad, kus juures rullid ukse alumise ja ülemise otsade külge paigutatud.

Kõigi nende tehniliste uudsuste juures on omnibussi kere oma välimise kuju poolest nägus, üldkuju ja üksikosade vahekord hästi proportsionaalne. Selle omnibussi kere nägususe ja iseäralduste üle on isegi väljamaa ajakirjanduses juttu tehtud.

Allikas: RA, ERA.916.2.1274

joonisjoonis

 

joonisjoonis

Kangro ja Ko bussikere joonised patenditaotluse juurde. RA, ERA.916.2.1274

Add new comment

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Maanteemuuseum Instagramis