Maanteemuuseumi uues raamatus „Eesti teerajajad“ pälvivad tähelepanu teemeistrid ja unikaalsed teetöömasinad | Maanteemuuseum
Accessibility

Oleme avatud Esam atvērti otr-Sv 10 – 18

03.11.2020

Maanteemuuseumi uues raamatus „Eesti teerajajad“ pälvivad tähelepanu teemeistrid ja unikaalsed teetöömasinad

Eesti teed on viimase sajandi jooksul teinud läbi olulisi muutusi, millele on oma loova mõtte, töö ja otsingutega kaasa aidanud paljud Eesti teedel töötanud inimesed. Raamatus tõstetakse esile masinaid, seadmeid ja mehhanisme, mis on Eesti teedeajaloo kontekstis unikaalsed ja mille sündi on kohalikud meistrid enam panustanud.

Ilmunud on värske raamat Eesti teedemasinate ehitajatest viimase saja aasta jooksul. „Eesti teerajajad“ on omalaadseks järjeks 2019. aastal ilmunud raamatule „Masinate valitsemine“. „Autotranspordi arengule on olnud iseloomulik, et sisepõlemismootoril põhineva liikumisviisi levikule ei jõudnud sobiv liiklustaristu teedeehituse näol sama kiirelt järele,“ rääkis muuseumi teadur Andres Seene. „Nii on autotranspordi areng ja selleks vajaliku taristu arendamisega seonduvate tööde mehhaniseerimine olnud omavahelises tihedas seoses, mida tänane liikleja enam vahetult ei pruugi tunnetada,“ lisas Seene.

Teedeajalugu, eriti selle kaasaegsemas tähenduses, on suuresti tehnikaajalugu. Raamatus leiavad käsitlemist Eesti teehöövli tootmise traditsioonid viimase sajandi vältel, samuti kohalikud arendused teede talihoolde valdkonnas ning mitmed teised meil rakendamist leidnud masinad, seadmed ja mehhanismid. Lisaks põhitekstile ja vanadele reportaažikatketele ajakirjandusest, leiab huviline raamatust üle 150 temaatilise foto ja joonise, millest enamik pärineb Eesti Maanteemuuseumi kogust.

Raamatuid „Eesti teerajajad“ ja „Masinate valitsemine“ on võimalik soetada maanteemuuseumist kohapealt.

Lisainfo:
Andres Seene
Teadur
Eesti Maanteemuuseum
Andres.Seene@mnt.ee
Tel 528 0692