Šeit ir droši! | Maanteemuuseum
Accessibility

Oleme avatud Esam atvērti otr-Sv 10 – 18

15.05.2021

Šeit ir droši!

Igaunijas Lauku tūrisma asociācija uzskata, ka visiem kopīgi jāuzvedas atbildīgi COVID-19 situācijā gan attiecībā pret sevi, gan apmeklētājiem, un par to ziņojam arī saviem apmeklētājiem. Šī brīža situācijā mums visiem vajadzīga sajūta, ka esam drošībā!

Igaunijas Ceļu muzejs ar zīmi “ŠEIT IR DROŠI” apstiprina, ka esam no savas puses paveikuši visu, lai pasargātu apmeklētājus no iespējamās inficēšanās, un sniedzot pakalpojumus apmeklētāja veselība ir pasargāta.

  • Igaunijas Ceļu muzejs izturas atbildīgi pret COVID-19 izrietošajām veselības un drošības prasībām un nodrošina, ka darbinieki ar saslimšanas pazīmēm neatrodas darbā.
  • Igaunijas Ceļu muzeja vadība informē uzņēmuma darbiniekus par inficēšanās bīstamību un patstāvīgi atgādina darbiniekiem par dezinficēšanas un tīrības ievērošanas nozīmīgumu.
  • Apmeklētāji tiek informēti par COVID-19 uzvedības instrukcijām.
  • Atrodoties iekštelpās apkalpojošais personālam un apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja ievērot distanci.
  • Dezinfekcijas līdzekļi atrodas visiem redzamās vietās, un dezinfekcijas vietu ir vairāk kā minimālajās prasībās.
  • Apkalpojošais personāls novēro apmeklētājus, un ja tiek pamanīta persona ar saslimšanas pazīmēm, tai tiek palūgts doties mājup.
  • Apkalpojošais personāls nepārdod alkoholu apmeklētājiem alkohola reibumā, un attiecīgajai personai tiek palūgts doties mājup.
  • Igaunijas Ceļu muzejā patstāvīgi tiek vēdinātas iekštelpas: logi tiek turēti atvērti, un ja tie nav atverami, telpas tiek vēdinātas turot atvērtas ārdurvis. Vēdinot telpas tiek sekots āra un iekštelpu temperatūrai.

Pie Igaunijas Ceļu muzeja esošā zīme ŠEIT IR DROŠI par to Jums paziņo!