Transpordiamet ja Eesti Maanteemuuseum kutsuvad üles õpilasi kirjutama loovtööd | Maanteemuuseum
Accessibility

Oleme avatud Esam atvērti otr-Sv 10 – 18

31.10.2022

Transpordiamet ja Eesti Maanteemuuseum kutsuvad üles õpilasi kirjutama loovtööd

Loovtöö

Transpordiameti ja Eesti Maanteemuuseumi üleskutse üldhariduskoolide III astme aineõpetajatele ja õpilastele loovtööde kirjutamiseks.

Eesti Maanteemuuseum koostöös Transpordiameti ohutuse ja ennetustöö osakonnaga kutsuvad üles põhikooli III astme õpilasi koos õpetajatega pöörama tähelepanu liiklusohutusele ja kirjutama liiklusohutuse teemalisi loov- ja uurimustöid. 
Loovtöö kirjutamine annab võimaluse õpilastel endil uurida ja mõjutada oma koolis liiklusohutusega seonduvaid aspekte ning liikluskeskkonda või -käitumist paremaks muuta.
Kolme sisukaima loovtöö autorid saavad võimaluse oma tööd tutvustada Eesti Maanteemuuseumi 2023. aasta sügisel toimuval VIII laste liikluskonverentsil. Sisukaimad tööd jõuavad ka Transpordiameti liikluskasvatus.ee kodulehele.

Loov- ja uurimustööde võimalikud teemad on leitavad Transpordiameti liikluskasvatuse kodulehel https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/iii-koolia…
Loovtööde kirjelduse juurest leiab põhjaliku teemakeskse taustinfo, seose läbiva teemaga „Tervis ja ohutus" ning olemasolevate õppe- ja teabematerjalide info.
Erinevate loovtöö ja uurimiseks pakutud teemade juures on välja toodud ohutuse ja ennetustöö osakonna ekspertide kontaktid, kelle poole saab nõu küsimiseks pöörduda.
Väga teretulnud on ka kõik muud iseseisvalt välja mõeldud uurimisteemad, mis seonduvad liiklusohutusega. 

Korralduslik info ja loovtööde saatmine Eesti Maanteemuuseumi e-posti aadressil kerle.kadak@transpordiamet.ee
 

 

Korralduslik info ja loovtööde saatmine Eesti Maanteemuuseumi e-posti aadressil kerle.kadak@transpordiamet.ee