Vaegnägijatele

Oleme avatud T-P 11-19

Pisimopeedijuht ja tulevane autojuht

Õpetlik programm kõigile tulevastele mopeedi- ja autojuhtidele, kus läbi põnevate katsete saad väärt teadmisi esimeseks iseseisvaks sõiduks liikluses.

Sihtgrupp III kooliaste
Kestus: 60 min

Muuseumitunnis räägime turvavarustuse vajalikkusest ja õigest kasutamisest. Vaatame üle autojuhile vajalikud liiklusmärgid ning läbi alkoprillide katse saame selgeks, miks alkohol liiklusesse ei sobi.  Lisaks arutleme noorte sotsiaalse käitumise üle liikluses: Ära lase purjus sõpra rooli! Ära istu purjus juhi autosse!

Hinnad:
Liiklusprogrammi tasu on 6 € õpilastele (sisaldab sissepääsu muuseumisse).

Lisainfo:
Kerle Kadak
Programmijuht
Tel: 5330 2641
E-post: kerle.kadak@mnt.ee

Neidi Ulst
giid-pedagoog
Tel: 511 7440
E-post: neidi.ulst@mnt.ee

TÄHTIS TEADA!

  • Liiklusprogrammid toimuvad aastaringselt, vastavalt ilmale on tegevused sees või väljas
  • Programmi pikkus on 1-1,5 tundi vastavalt tegevuste hulgale ja laste vanusele
  • Grupi suurus liiklusprogrammis osalemiseks on kuni 25 inimest
  • Lisatasu eest on võimalik tellida giidiga ringkäik muuseumis

Maanteemuuseumi haridusprogrammid lähtuvad põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Läbivat teemat „Tervis ja ohutus” toetavad liiklusohutusprogrammid, mille eesmärk on kujundada õiget liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejatega. 
Tulenevalt kooliastmest on programmide rõhuasetus ohutute käitumisviiside kujundamisele liikluskeskkonnas või levinumate riskikäitumiste ärahoidmisele.
Tulemuslik liikluskasvatus algab juba varasest lapsepõlvest. Laste ja noorte ohutuse tagamine on meie kõigi ühine eesmärk.