Accessibility

Oleme avatud K-P 11-17

kunstiprojekt, uus masinahall

Konkurss

Avatud on Eesti Maanteemuuseumi uus kunstikonkurss, mille eesmärk on leida ideelahendus muuseumi uue näitusehalli avaossa paigutatavale kunstiteosele "Masinate valitsemine". Žürii hinnangul ei toonud eelnev samalaadne konkurss sobivat tööd. Võrreldes eelneva konkursiga on lähteülesandes mõnevõrra täpsustatud kunstiteose asukoha ja paigalduse tingimusi.

Kunstiteos peab andma võtme 20. ja 21. sajandi liiklemist ja liiklusohutust tutvustava näituse teema "Masinahall - masinate valitsemine" mõistmiseks ning edastama selle pealkirja kahetähenduslikku sisu: kuidas masinad meid valitsevad ja mil moel inimene saab ohutult masinaid valitseda. Kunstiteos peab olema sobiv ning kohane antud näitusele nii oma materjali valiku kui ka teemakäsitluse poolest.

Konkursi auhinnafondi suurus on 700 eurot. Teise ja kolmanda koha auhinnad on vastavalt 400 eurot ja 300 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumuse suurus on 14 000 eurot (ilma käibemaksuta), mis sisaldab kõiki kunstiteose idee ning selle teostamise ja installeerimisega seotud otseseid kulutusi.

Žüriisse kuuluvad:

Krista Lepland (Laika, Belka & Strelka OÜ)

Kati Ilves (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing)

Indrek Grigor (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing)

Anne Rudanovski (Eesti Kunstnike Liit)

Kadri Valner (Eesti Maanteemuuseum)

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 14. jaanuaril 2019 kell 13.00 suletud ümbrikus Eesti Maanteemuuseumi aadressil Varbuse küla, 63122, Kanepi vald, Põlvamaa.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud Eesti Maanteemuuseumi masinahalli avaossa tähtajaks 20.05.2019. Uus masinahalli ekspositsioon avatakse 2019. aasta suvel.