Перспективы развития музея

Схемой подкрепления инвестиций усиления конкурентоспособности регионов, финансируемая Европейским Фондом Регионального Развития, выделены в полном объеме финансы для строительства и открытия в 2019 года центра воспитания навыков дорожного движения и выставки эпохи автомобиля.

Vene keel

Museum development

The Investment support scheme for strengthening regional competitiveness (PKT), which is funded by the European Regional Development Fund, has allocated full funding for the opening of a traffic education centre and automobile era exhibition of the Estonian Road Museum in the beggining of 2019.

Inglise keel

Muuseumi arendus


Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeem (PKT), mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, eraldas täies mahus rahastuse Eesti Maanteemuuseumi  liikluskasvatuse keskuse ja autoajastu näituse avamiseks 2019. aasta kevadeks.

Eesti keel

STORY OF THE MUSEUM

The Estonian Road Museum is one of the biggest culture stations in Southeast Estonia. This is the place where the road revives.

Inglise keel

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

Эстонский Дорожный музей является одним из крупнейших мест досуга в юго-восточной части Эстонии.

Vene keel

Muuseumi lugu

Eesti Maanteemuuseum on Kagu-Eesti suurimaid kultuuritanklaid. See on koht, kus tee elab.

Eesti teede ajaloo ainese koondamise mõte on ligi poolsada aastat vana, idee algatajaks ja kandjaks oli aastakümnete jooksul legendaarne maanteelane Aadu Lass koos oma mõttekaaslastega. Asukoha valikul langes liisk Tartu-Võru postiteel asuvale väärika ja enam kui 150aastase  ajalooga Varbuse postijaamale, mis on tänaseni kõige paremini säilinud kunagine postijaam Eestis.

Eesti keel

T-P 11-19

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

“Good place to go with children”