Haridus

Liiklusprogrammid

Maanteemuuseumi haridusprogrammid lähtuvad põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Läbivat teemat „Tervis ja ohutus” toetavad liiklusohutusprogrammid, mille eesmärk on kujundada õiget liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejatega. 

Loe edasi

Lastemuuseumi programmid

Koos uue püsiekspositsiooniga avati 2016. aasta kevadel omanäoline lastemuuseum, kus kõige väiksemate muuseumikülastajate päralt on terve korrusejagu avastamist ja tegevusi.

Loe edasi

Ajalooprogrammid

Ajalooprogrammide aluseks on ajaloo ainekava, aidates kaasa selle õppeeesmärkide saavutamisel. Programmid toetavad peamiselt läbivat teemat „Kultuuriline identiteet”.

Loe edasi

T-P 11-19

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

"Simply go there - and play"