Näitused

Terasest kantud teed

Maanteemuuseumi välialadel on 2018. a maikuust avatud näitus "Terasest kantud teed".

Eesti ajaloo seni mahukaim sillaehituskava algatati 1934. aastal. Plaani kohaselt otsustati rajada kolme aasta jooksul kokku 13 maanteesilda. Üldine kava ja konkreetsete ühenduste valik lähtus maanteevõrgu korrastamise prioriteetidest. Samavõrra tähtis oli aga ka üleilmse majanduskriisi tagajärjel tekkinud tööpuuduse leevendamine. 1935. aastal anti tööde teostamine valikpakkumise korras kahele välisfirmale – Soome ettevõttele OY Cyclop ja Taani firmale AS Höjgaard & Schultz. Enamik sildu valmis planeeritult 1. novembriks 1938. 10 aastat pärast suure sillaehituskava väljakuulutamist oli 13 ehitatud sillast jäänud püsima vaid üks – Rae sild.

Teises maailmasõjas hävitasid vaenupooled kokku 360 eesti silda. Ennekõike keskendusid taganev Punaarmee 1941. aastal ja Saksa väed 1944. aastal just tähtsamatele ühendustele.

 

Rannu-Jõesuu sild 

Eraldi osana eksponeeritakse näitusel Rannu-Jõesuu silla lugu. Üks selle silla terasfermidest on püstitatud välialadele püsiekspo täiendusena.

Võrtsjärve suudmes Emajõel valmis teraskanduritel ehitisena Eesti Vabariigi suure sillaehituskava raames 1936. aastal. Jõesuu terassild hävis II maailmasõjas. Pärast sõda taastati algselt puitsillana, 1958 juba raudbetoonsillana.

Sild jäi 21. sajandi alguseks maanteeliiklusele kitsaks. Uus sild valmis 2009. aastal. Teraskaarsilla projekteerisid Siim Idnurm ja Juhan Idnurm.

2017 sügisel toodi puhastustööde käigus jõepõhjast välja 80 aastat varem valminud ja II maailmasõjas õhku lastud teraskaare tükid, ühe neist püstitame muuseumisse mälestusmärgina sõjas hävinud Eesti sillapärandile.

K-P 11-17

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

“Good place to go with children”