Diginäitused

Suvised teetööd 1920.-1930. aastatel

Kahekümnendate aastate alguses olid Eestimaa teed valdavalt kruusakattega või lihtsalt looduslikud pinnaseteed. Vähesel määral oli enne esimest maailmasõda jõutud ehitada ka munakiviteid ja killustikkattega nn prügiteid. Kohaliku tähtsusega teede korrashoidmine lasus naturaalkohustuse korras talumeeste õlgadel, suuremad teeehitus- ja remonttööd anti vähempakkumiste korras välja ettevõtjatele. Peamisteks töövahenditeks olid hobuveok, labidas, kirka ja talumeeste muskliramm. Teetööde ulatuslikum mehhaniseerimine sai hoo sisse aastatel 1928.-1930. Lisaks juba varasemalt kasutusel olnud mehhaanilistele teerullidele ja kivipurustusmasinatele ilmusid teedele esimesed iseliikuvad Bitvargen-teehöövlid ning üha rohkem anti teetegijate käsutusse mootorveokeid. 1920. aastate teisel poolel hakati Eestimaal kasutusele võtma ka uusi teedeehituse tehnoloogiaid ning katsetama erinevaid teekattematerjale. Eeskujuks olid mitmed Euroopa suurriigid, eeskätt Saksamaa.

K-P 11-17

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

“Good place to go with children”