Näitused

Peata kanana liiklemise keerises

Varbuse postijaama näitusekeldris on avatud näitus „Peata kanana liiklemise keerises: 80 aastat liiklust, liiklusohte ja teavitustööd“, mis on pühendatud 80 aasta möödumisele esimestest liiklusnädalatest. 

1896. aastal Londonis auto osalusel toimunud õnnetuses hukkunud inimene oli esimene liiklusõnnetuse ohver maailmas. Autoajastu alguskümnendid olid verised – "uue tulija" lisandumiseks ei olnud valmis ei inimesed, veoloomad ega teed. Ohutusalane teavitustöö on olnud tasakaalustavaks teguriks autostumise eduloo varjukülgedele. Eestis astuti esimesed sammud liiklusohutuse alal 80 aastat tagasi.

Liikluses peituvate ohtude paremaks selgitamiseks korraldati Eestis 1938. aasta kevadel Maanteede Talituse eestvõttel ja juhtimisel esimene üleriiklik liiklusnädal. Liiklusnädalaid hakati korraldama Eestis Soome eeskujul. Teavitusnädala korraldamiseks kutsuti ellu liiklusnädala peakomitee, kuhu kuulus üle 20 riigi ja ühiskondlike organisatsioonide esindaja.

Kohalikud liiklusnädala komiteed asusid maavalitsustes teedeosakondade juures; Tallinnas, Tartus ja Narvas linna ehitusosakondade juures. Kohalike komiteede juhatajaiks oli teede- või ehitusosakonna juhataja. Viimase nõusolekul linna- või maainsener. Kohalike komiteede juhatajad kuulusid liiklusnädala peakomiteesse.

Korraldajad mõistsid, et liiklusmääruste avalik ettelugemine ei pälvi mingit erilist tähelepanu. Seepärast korraldati teise liiklusnädala raames 1939. aastal mitmeid demonstratsioone ja näitusi. Nii liiklesid näiteks Tallinnas Vabaduse platsil „peata kanaks“ kostümeeritud Estonia teatri näitlejad, autosid ja hobuvankreid juhtivad üleelusuuruses viinapudelid jne. 

T-P 11-19

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

"Simply go there - and play"