Muuseumi arendus


Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeem (PKT), mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, eraldas täies mahus rahastuse Eesti Maanteemuuseumi  liikluskasvatuse keskuse ja autoajastu näituse avamiseks 2019. aasta kevadeks.

Projekti tulemusel luuakse Eesti Maanteemuuseumi rekonstrueeritavasse masinahalli 1500-ruutmeetrine keskus, kus külastaja saab tervikliku ülevaate autoajastu mõjudest Eesti teede- ja liikluse ajaloole. Olemasolev masinahall ehitatakse kolmandiku võrra suuremaks ning sellesse tuleb autoajastu näitus koos mehaanika kuldreeglite tutvustamise, liikluskasvatuskeskuse ja liikluskeskkonna väljapanekuga. Kogu projekti – nii halli enda ehitus kui ekspositsiooni maksumus on kokku ligi 2 miljonit eurot, projektitoetus sellest ca 1,66 miljonit eurot.

Uues keskuses luuakse innovaatilised ja paremad võimalused erinevate liiklusharidusprogrammide pakkumiseks nii lastele kui täiskasvanutele. Uuenduslik on seegi, et atraktiivses ekspositsioonis on võimalik näitusepindu liigutada vastavalt vajadusele, kohandudes ümber konverentsi- või kultuurisündmuste saaliks. Muuseum eeldab, et uuest turismiatraktsioonist saab kasu kogu piirkond. Arenduse tulemusena tõuseb muuseumi külastatavus, paranevad külastajate olmetingimused, pikeneb külastusperiood ning luuakse juurde uusi töökohti.

Lisainfo:

Eesti Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner
E-post: Kadri.Valner@mnt.ee
Tel: 528 8104

____________________________________________________________________________________________________________________

Eesti Maanteemuuseum otsib konkursiga kunstiteost

Avatud on Eesti Maanteemuuseumi uue näitusehalli kunstiteose tellimise konkurss „Masinate valitsemine“.

Konkursi eesmärk on leida ideelahendus 2019. aastal avatava näitusehalli paigutatavale kunstiteosele „Masinate valitsemine“. Teos peab andma võtme 20. ja 21. sajandi liiklemist ja liiklusohutust tutvustava näituse teema „Masinahall - masinate valitsemine“ mõistmiseks ning edastama pealkirja kahetähenduslikku sisu: kuidas masinad meid valitsevad ja mil moel inimene saab ohutult masinaid valitseda. Teos edastab kunstilises vormis teede ja autoliikluse ajas muutunud ja muutuvat suhet. Auto tehniline areng ja arvukuse kiire kasv muutis vältimatuks liiklustaristu arendamise, kuigi auto(t valitseva inimese) kasvavatest vajadustest alatiselt paar sammu maha jäädes. Tulevik ja liikluse areng on – nagu ajalugu korduvalt näidanud on – prognoosimatu.

Kunstiteos peab olema sobiv ning kohane antud näitusele nii oma materjali valiku kui ka teemakäsitluse poolest.

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 21. septembril 2018 kell 13.00 suletud ümbrikus Eesti Maanteemuuseumi aadressil Varbuse küla 63122, Kanepi vald, Põlvamaa.

Konkursi auhinnafond on  700 eurot. Teise ja kolmanda koha auhinnad on vastavalt  400 eurot ja 300 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

 

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumuse suurus on 14 000 eurot (ilma käibemaksuta), mis sisaldab kõiki kunstiteose idee ning selle teostamise ja installeerimisega seotud otseseid kulutusi.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud Eesti Maanteemuuseumi masinahalli avaossa tähtajaks 21.01.2019.

Konkursi žüriisse kuuluvad

Krista Lepland (Laika, Belka & Strelka OÜ)

Kati Ilves  (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing)

Indrek Grigor (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing)

Anne Rudanovski (Eesti Kunstnike Liit )

Kadri Valner (Eesti Maanteemuuseum).

 

Kunstikonkursi käigus tekkinud küsimused ning nendele antud selgitused on leitavad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse saatmisest arvates Eesti Maanteemuuseumi kodulehelt.

Kontaktisik kavandi asukohaga tutvumiseks: Paavo Kroon, Eesti Maanteemuuseumi kuraator

Tel: 56 455 775, paavo.kroon@mnt.ee.

 

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad:

Vaata ka ekspositsiooniprojekti videot: https://pilv.mkm.ee/s/Tu4UgIK6EHyfUbC

 

 

 

T-P 11-19

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

“Good place to go with children”