Näitused

Maanteenäitus "186"

Kaasajal mõõdetakse teepikkust kilomeetrites. Sajandeid tagasi, mil teeolud hoopis teistsugused ja vajadus liikumise järele palju väiksem, arvestati teekonna pikkust päevateekondades. Kui täna kulub liiklejal Tallinnast Tartusse jõudmiseks keskmiselt kaks ja pool tundi, siis viissada aastat tagasi kulus sellele mitu head päeva. Paljude ümberehituste ja rekonstrueerimiste tulemusena on Tallinna-Tartu maantee praeguseks pikkuseks 186 kilomeetrit. Sellest ka näituse pealkiri.

Näituse “186” eesmärk on tutvustada Eesti tähtsaima maantee kujunemislugu ning näidata, et kaasaegse autotee ääres on säilinud märkimisväärsel hulgal erinevatest ajastutest pärit kultuuri- ja ajaloopärandit, mis esmapilgul liiklejatele märkamatuks kipub jääma.

Tallinna-Tartu maantee ajaloonäitus „186“ koosneb 16st teeäärsest infotahvlist, lisaks on veel kolm suurt näituse infotahvlit Käreveres, Kükital ja Kosel.

T-P 11-19

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

"Simply go there - and play"