Uudised

Eesti Maanteemuuseum avab riigitöötajate jaotuspunkti

Eesti Maanteemuuseum on saanud riigilt rohelise tule, et avada käesoleval sügisel muuseumi territooriumil riigitöötajate jaotuspunkt. Kohavalikul sai otsustavaks muuseumi  paiknemine strateegiliselt ja ajalooliselt olulises paigas: Eesti kõige terviklikumalt säilinud hobupostijaamas.

Eelmisel nädalal arutati valitsuse kabinetinõupidamisel vajadust viia kuni  1000 avaliku sektori töökohta Tallinnast välja. Et tänaseks ei ole lõplikult selge, kuhu ja millised ametikohad viiakse, võttis valitsus enne peenhäälestamist vastu otsuse jagada töötajad maakondade vahel vastavalt igapäevastele vajadustele. Seetõttu rajatakse Põlvamaal Varbusel asuva Eesti Maanteemuuseumi juurde ajutine riigiametnike jaotuspunkt.

Jaotuspunkti ülesandeks on  pealinnast välja viidavate  riigiasutuse töötajate igapäevane ümberjaotamine ja laialivedu erinevatesse maakonnakeskustesse. „Selline ettepanek valitsuse poolt oli muidugi veidi üllatav, ent tõtt-öelda ka äärmiselt loogiline,“ sõnas muuseumi juhataja Kadri Valner. „On ju maanteemuuseum rajatud  1862. aastal tööd alustanud Varbuse hobupostijaama, mis tegutses enam kui 70 aastat. Postijaamad toimisid tollal kui logistikakeskused. Siin on säilinud vajalik taristu nii hoonete kui ajaloolise mälu näol. Postijaamas on olemas juba 150 aastat tagasi spetsiaalselt ootamiseks rajatud ruumid, mis ei vaja täiendavat kohandamist. Samuti on säilinud ohtralt postijaama töökorralduslikke dokumente, mida on võimalik võtta aluseks nii laialiveo marsruutide koostamisel kui vajaduste sorteerimisel,“ lisas Valner. Jaotuspunkti asukoha valikul sai üheks määravaks asjaoluks ka see, et muuseumi territooriumil on uus, 400 kohaline parkla.

Esialgse kava kohaselt transporditakse pealinnast välja saadetud ametnikud Varbusele igapäevaselt ning tööpäeva lõppedes saadetakse Tallinna tagasi. Maikuus valmib muuseumil 500 m² suurune abihall, mis võimaldab ametnike hoiustamist ka ööpäevaringselt ning tagab märkimisväärse kokkuhoiu transpordikuludelt. Seniks on maanteemuuseum lubanud ametnike laialiveoks kasutada ka Varbusel olevaid museaalseid sõidukeid. Ülesannete efektiivsemaks täitmiseks on plaanis taastada ka postijaama ülema ametikoht, kes keskuse igapäevast tööd korraldama hakkab.

5.aprillil külastab Eesti Maanteemuuseumit ametliku Põlvamaa riigivisiidi käigus president Kersti Kaljulaid, et muuhulgas arutada ka loodava jaotuspunktiga seotud küsimusi.

Lisainfo:
Kadri Valner
Eesti Maanteemuuseumi juhataja
+372 528 8104
kadri.valner@mnt.ee

K-P 11-17

799 3057

Kanepi, Estonia

Take road less travelled

"Simply go there - and play"